เหรียญทองโต๊ะจีน,โต๊ะจีนขอนแก่น,ขอนแก่นโต๊ะจีนโต๊ะจีนขอนแก่น สอบถามคุณอุ้ม 094-291-6479
เหรียญทองโต๊ะจีน ราคา 1100 บาท เหรียญทองโต๊ะจีน ราคา 1300 บาท เหรียญทองโต๊ะจีน ราคา 1600 บาท เหรียญทองโต๊ะจีน ราคา 1800 บาท

แพคเกจ 1 ราคา 1,100 บาท (อาหาร 7 อย่าง รวมผลไม้แล้ว)

บริหารงานโดย คุณอุ้ม โทร 094-291-6479

  • ข้าวเกรียบทอด+ถั่วทอด
  • ไก่นึ่ง จิ้มแจ่ว
  • กระเพาะปลา
  • หมี่ผัดกระเฉด
  • ยำรวม
  • ข้าวผัดไข่
  • ผลไม้สด

โต๊ะจีนขอนแก่น โต๊ะจีนขอนแก่น โต๊ะจีนขอนแก่น โต๊ะจีนขอนแก่น โต๊ะจีนขอนแก่น โต๊ะจีนขอนแก่น โต๊ะจีนขอนแก่น โต๊ะจีนขอนแก่น โต๊ะจีนขอนแก่น โต๊ะจีนขอนแก่น โต๊ะจีนขอนแก่น โต๊ะจีนขอนแก่น โต๊ะจีนขอนแก่น โต๊ะจีนขอนแก่น โต๊ะจีนขอนแก่น โต๊ะจีนขอนแก่น โต๊ะจีนขอนแก่น โต๊ะจีนขอนแก่น โต๊ะจีนขอนแก่นโต๊ะจีนขอนแก่น